Mesajlar

Mesajlar nasıl okunmalı/dinlenmeli

Mesajların ses kayıtları

 1. Birinci Dönem Mesajlar 04 Mart 2005 – 30 Haziran 2005
 2. İkinci Dönem Mesajlar 05 Ağustos 2005 – 7 Ocak 2006
 3. Üçüncü Dönem Mesajları 23 Ocak 2006 – 30 Nisan 2006
 4. Dördüncü Dönem Mesajları 5 Haziran 2006 – 21 Temmuz 2006
 5. Beşinci Dönem Mesajları 13 Eylül 2006 – 10 Ocak 2007
 6. Altıncı Dönem Mesajları 7 Mart 2007 – 10 Temmuz 2007
 7. Yedinci Dönem Mesajları 20 Kasım 2007 – 10 Ocak 2008
 8. Sekizinci Dönem Mesajları 13 Mart 2008 – 1 Temmuz 2008
 9. Dokuzuncu Dönem Mesajı 12 Ekim 2008 – 5 Ocak 2009
 10. Onuncu Dönem Mesajı 22 Nisan 2009 – 10 Temmuz 2009
 11. Onbirinci Dönem Mesajı 1 Aralık 2009 – 21 Ocak 2010
 12. Onikinci Dönem Mesajı 1 Haziran 2010 – 16 Kasım 2010
 13. Onüçüncü Dönem Mesajı 22 Aralık 2010 – 2 Ocak 2011
 14. Ondördüncü Dönem Mesajı 14 – 26 Haziran 2011
 15. Onbeşinci Dönem Mesajı 27 Aralık 2011 – 2 Ocak 2012
 16. Onaltıncı Dönem Mesajı 21 – 29 Haziran 2012
 17. Onyedinci Dönem Mesajı 21 – 28 Aralık 2012
 18. Onsekizinci Dönem Mesajı 20 – 29 Haziran 2013
 19. Ondokuzuncu Dönem Mesajı 20 – 27 Aralık 2013
 20. Yirminci Dönem Mesajı 20 – 29 Haziran 2014
 21. Yirmibirinci Dönem Mesajı 20 – 27 Aralık 2014
 22. Haziran 2015 – Aralık 2015
 23. Haziran 2016 – Aralık 2016
 24. Haziran 2017 – Aralık 2017
 25. Haziran 2018 – Aralık 2018
 26. Haziran 2019 – Aralık 2019
 27. Haziran 2020 – Aralık 2020
 28. Haziran 2021 – Aralık 2021
KAPAT