Duaya Davet

Temiz, saf bir insanın duası, fiziksel dünyadaki her şeye en güçlü etki ettiğini çok eski zamandan beri bilinmektedir. Bunun sebebi açıktır; herhangi bir Mucize tezahür etmesi için gereken İlahi enerjiyi temiz bir insan, bir aziz, kendi iletkenleri yoluyla iletebilir.

Fiziksel dünyada yaptığımız herhangi bir eylem, bir duanın gücüyle kıyaslanamaz bile. Etki ne kadar daha inceyse, fiziksel planda olup bitene olan etkisi o kadar daha güçlüdür.

Titreşimlerini yüksek seviyede koruyabilen insan sayısı çok azdır. Şehirlerin tam ortasında bulunurken yüksek bilinç seviyesini korumak çok zordur.

Ancak, burada bile, Tanrı bize bir şans verir. Toplu olarak yapılan bir dua, dua edenin çabasını on kat, yüz kat çoğaltabilir. Gelen Kova Çağı tam da kolektif eylemlerin, Topluluğun çağıdır.

 “Sirius” sitesinden 3 yıl boyunca her Pazar günü Rozari yayınları yapmaktayız. Dünyanın farklı bölgelerinden en fazla 200 kişi katılmaktadır. Aynı anda dua eden bu 200 kişinin çabaları, 40 bin kişinin çabasına (200 x 200) eşit.
Eğer duaya 4000 kişi katılsa bu 16 mil (4000 x 4000) kişinin bireysel çabasına denk gelecektir. Bu güç, gezegendeki herhangi bir durumu değiştirmek ve onu en uygun yöne çevirmek için yeterli olacaktır.


“Sirius” sitesinde Internet yayıncılığı katılmak için. (Dil Rusça, okuyan T.Mikuşina Çev. notu)

http://sirius-ru.net/media/transl/index.htm

Yayına aynı zamanda yedek linkten de katılabilirsiniz.

http://sirius-net.org/media/transl/index.htm

İnternet yayını her Pazar Moskova saatiyle 15:00’te (Türkiye Saatiyle 13:00’te Çev.Notu) başlar.

Bizler Rusya’yı bekleyen Mucizeler için dua edebiliriz.

Bizler, Rusya’nın, her ülkenin ve bütün dünyanın koruması için dua edebiliriz.

Rusya’yı ve bütün dünya bekleyen Mucizeyi tezahür ettirmek bizim gücümüz dahilindedir.


Tatyana Mikuşina
Işık ve Sevgi!

Rusya’yı bekleyen o mucizeyi hep birlikte yaratabiliriz

Sevgili Meryem Ana

23 Haziran 2011

BEN Meryem Ana.

Bugün bir kez daha sizlerle konuşmaya geldim, sevgililerim. Tek bir düşünceyle geldim: Hizmetinizde sizi desteklemek.

Tanrı’ya ve O’nun sadık hizmetkârı olarak bana sadakatini koruyan az sayıdakiler, tam şimdi, inancını ve bağılılıklarını gösterme zamanı gelmiştir.

Yeni İlahi lütuf, Rusya için fırsatın devam etmesine imkân veriyor. Ve biliyorsunuz ki o benim için özel bir ülkedir. Yüzyıllardır himaye ettiğim ülke. Ve bu yüzden Hizmetinizle Yükselmiş Üstatlara, paha biçilmez bir yardım sunacağınız vakti şimdi gelmiştir.

Sevgililerim, sözlerime ciddiyetle yaklaşmanızı sizden rica ediyorum. Sözlerimin yüreğinize girmesini ve bedenlenmede bulduğunuz sürece orada daima korunmasını isterim.

Sevgililerim, bir ricayla geldim. Ve bu rica sizin dualarınızla ilgilidir. Dualarınız sizin şu anda sunabileceğiniz yardımdır.

Bedenlenmede çok az sadık ve samimi yürek bulunuyor. Onların üstündeki yük çok büyüktür. Ancak gücünüzü toplayın. Çok az zaman kaldı sevgililerim.

Yeni Günün şafağını Rusya ve ondan sonra geri kalan tüm dünya üstünde bekliyoruz. 

Uzak olmayan bir tarihsel zamanda ben pek çok Rus Azizine göründüm. Ve Rus vatanın üstünde bulutların toplandığı anlarda, yabancı istilalardan ve korkunç zamanlarda önce onlardan yardım istedim. Sizler Sergey Radonejkiyi ve Serafim Sarovskiyi biliyorsunuz. Ama zor zamanlarda koruyabilmem için diğer yüzlerce Azizin benim ricamla dua ettiklerini ve duaların enerjisini bana verdiklerini bilmiyorsunuz.

Bana duaların enerjisini vermek için çöllere ve ormanlara giden Ruhun kalenderlerin, o harikulade zamanlarda dua edilerek sağlanan Rusya üstündeki koruma artık yok. Dualarla korunmayan bir alana, çöküşün her türlü iğrençliği nüfuz eder. Ve sizler bunu etrafınızda görüyorsunuz. Ve bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorsunuz. Koruma istiyor ve korunmak için dua ediyorsunuz. Ama sevgililerim Gökler size, sizin de aynı şekilde tüm gücünüzü ve boş zamanınızı dua ve dua nöbetleri için ayırdığınızı gördüklerinde yardım edebilirler.

Rusya’nın üstündeki alan korunmaya muhtaçtır. Ve eğer sizin tarafınızdan serbest irade ve çaba yoksa eğer gayret göstermiyorsanız, Göklerin tüm savaşçıları size koruma sağlayamaz.

Bizler sizin çağırınızla geliyor, dualarınıza cevap veriyoruz. Ama şimdi sizlerin benim çağırama cevap verme zamanı gelmiştir. Serbest iradenizi ve azminizi göstermeniz gerekir.

Eğer Gökler gayretlerinizi göremezlerse Gökler’den sonsuza dek merhamet akışı olamaz.

Pek çok insan ne yapacağını ve gezegende oluşan bu zor durum için nasıl yardım edeceğini bilmiyor. Size söylüyorum, en basit yardım sizin dualarınızdır. Dualar için hiçbir sınırlama yoktur ve olamaz. Mensup olduğunuz dinin hiçbir önemi yoktur. Milliyetinizin hiçbir önemi yoktur.

Bir insan içtenlikle dua ettiğinde, duanın sözleri bile önemli değildir. Çünkü sizler bilincinizi Yükselmiş Üstatların seviyesine yükseltiyor ve Varoluşunun planlarımızın arasında doğrudan enerji alış verişi olmakta. O zaman gerçekleşmesi en imkânsız olan bile gerçekleşebilir. Rus halkın her zaman ümit ettiği mucize gerçekleşebilir.

Ülkeniz korunmaya muhtaçtır. Gezegeniniz korunmaya muhtaçtır. Her biriniz, vakti dolduğu için öfkeden kuduran güçlerden korunmaya muhtaçtır. Ve daha mutlu zamanların gelişine çok az bir vakit kaldı.

O eski zamanlarda Azizler ülkemi dualarıyla onu yağmacılardan korudukları gibi, şimdi de duaya ihtiyaç vardır.

Pek azınız günde bir saatini bile dua etmek için zaman ayırabiliyor. Ve ben tüm boş zamanını dua etmeye veya suretim önünde meditasyon yapmaya vakit ayıranları bir elimin parmaklarıyla sayabilirim.

Sevgililerim, Tanrı size fırsat veriyor. Ve çok az şey gerekiyor, çağırıma her gün yapacağınız çabalarınızla cevap vermek.

Duanın gücü, dünyanızda var olan her türlü şiddette, her türlü kan dökülmesine, her türlü haksızlığa karşı çıkacağınız bir silahtır.

Göklerin desteği olmadan mucizeler olamaz. Ve sizin zamanınızda mucize gerçekleşmesi için imkân vardır. Ve bu mucizeyi kalplerinizin çabalarıyla hazırlayabilirsiniz.

Huzur ve esenlik içinde bulunun. Bütün çabalarınızı bilgisiz ve cahillik içinde bulunanlara dua etmek için yoğunlaştırın. Sizi yönetenleri aydınlanmaları için dua edin.

En büyük günahkâr bile tövbe edebilir ve kötücül işler için harcadığı tüm yetenek ve kabiliyetlerini, Tanrı’ya hizmet etmek için yönlendirebilir.

Eğitim, sağılık alanında karar verenlerin aydınlanmaları için dua edin. Ülkemin paha biçilmez hazinelerini talan edip utanma duygusunu kaybedenlerin ruhların kurtuluşu için dua edin.

Günah ve bilgisizlik bir anda kutsiyetle ve aydınlanma ile değiştirilebilir. Ve Tanrı’nın sesi vaktinde “Kendi kuyunu kazmıyor musun?” (1) Pavlus’u durdurduğu gibi onları durdurabilir.

Tanrı ile savaşamazsınız. Tanrı’ya ve onun hizmetkarlarına karşı her adımınız, acı çekerek, ter ve kan dökerek dönüştürülmesi gereken çok ağır bir karmaya sebep olur.

Rusya toprakları ve onun insanları yeterince acı çekmiştir.

Önümüzde tezahür olabilecek aydın bir fırsat duruyor.

Sizden rica ediyorum, ümitsizliliği, inanç ve gayretle değiştirin.

Kalplerinizde, bu zor zamanda pek çok kaybolmuş ruhun kurtulmasına vesile olabilecek Koşulsuz Aşk hissini bulmanızı sizden rica ediyorum.

Bilincinizi en yüksek duruma yükseltmenize çağırıyorum.

Konuştuğunuz dilde, bildiğiniz kelimelerle dua edin.

Bana doğru yönelin ve ben dua ettiğiniz yerde olacağım.

Rusya’yı bekleyen o mucizeyi hep birlikte yaratabiliriz.

Bugün sizinle olan BEN Meryem Ana’nızım.

KAPAT