Yeni bir Çıkış geliyor! Eski ve evrimsel gelişime uygun olmayan her şey yeryüzünden silinecektir

Yeni bir Çıkış geliyor! Eski ve evrimsel gelişime uygun olmayan her şey yeryüzünden silinecektir   

Sanat Kumara  19 Aralık 2019   

BEN Sanat Kumara.

Sizinle iletişimimizdeki uzun aranın sebebi, Dünya insanlığı ile iletişim kurmak için bu evrenin Yüksek Konseyleri tarafından bize sunulan fırsatı tükettiğimizden kaynaklanmaktadır.

Sonuçları değerlendirmek gerekir.

Size bu elçi aracılığıyla geldiğim ilk Mesajlarımda, insanoğlunun İlahi evrimsel fırsat koridorunun tehlikeli sınırına geldiğini ve onu ihlal ederse yok oluşla karşı karşıya kalacağı gerçeğinden söz ettim.

Yükselmiş Üstatlar daima insanlığı tehlikenin sınırında durdurmaya çalışmıştır. Bu yollardan birisi de, Mesajlarımız aracılığıyla Dünya insanlığı ile olan iletişimimizdir. Mesajların amacı – insanlığı güvenli bir evrimsel gelişim yoluna döndürmektir.

Ben insanoğlunun Tanrı’dan kopması durumunda var olamayacağı gerçeğinden bahsettim. Tanrı’dan ayrılırsa bu tıpkı kanserli bir tümör gibidir. Arzularının ve kaprislerinin tatminine odaklanan insanlık, arzularını ve tutkularını şişirerek İlahi plana uyum sağlayamaz ve varlığını sürdüremez.

İnsanlığı yok eden Biz değiliz. İnsanlık kendi kendini yok ediyor. Ve insanlar yaşamlarında en yüksek Ahlaki Yasayı, İlahi Yasayı reddettikleri zaman, bilimin tüm icatları birer cinayet araçları haline geliyor.

İnsanlığı güvenli bir evrimsel gelişim yoluna döndürmek için Bizler sürekli çaba gösteriyoruz. Misyonlarımızı birbiri ardına gönderiyoruz.

Şu anda Rusya elçisi aracılığıyla konuştuğum için son 100 yılda gerçekleştirdiğimiz Rusya’daki kilit misyonlarımızı hatırlamak uygun olur.

Her şeyden önce, tümüyle Bizim Elçilerimizden oluşan son Rus Çar’ın Ailesiydi.

Bu aileye ne oldu? Hepsi öldürüldü. Ve masum kurbanların hatıraları hakkında korkunç hakaretler hala devam ediyor.

Rusya’ya gönderdiğimiz başka bir aileyi hatırlayalım. Roerich ailesini. Onlar Rusya’dan kaçmak zorunda kaldılar ve onlarca yıl Roerich adı, kendi vatanlarında telaffuz edilmedi. Ve şu anda bile, Rusya’nın başkentindeki Roerich Müzesinde Bizler tarafından demirlenen Işık fokusu, korkunç bir şekilde kirletilmeğe devam ediliyor.

Bizler, bu Mesajı onun aracılığıyla verdiğim kişiyi yeniden görevlendirdik. Ve ne gerçekleşiyor? Elçimizin Aşramı kirletiliyor ve yakılıyor, elçi sanki vatanı yokmuş gibi ülke ülke, şehir şehir, bir yerleşim yerinden öbürüne, otel otel, yabancı evlerde dolaşmak zorunda kalıyor. Modern silahlarla uzaktan düzenli olarak işkence yapılıyor ve yavaş yavaş Elçimizin sağlığı yok ediliyor.

İşte son 100 yılda Rusya’daki üç önemli misyonlarımızın sonucu.

Bunu birçok kez söyledik, Elçilerimize karşı nasıl davrandığınıza bakarak, Bizler insanlığın bilinç düzeyini değerlendiriyoruz. Habercilerimize gösterilen saygı ve hürmet niteliği ile sizler gerekli evrimsel seviyeye yükselebilirdiniz. Fakat basitmiş gibi görünen bu fırsat, 100 yıl süre boyunca kaçırılıyor.

Artık devam edemeyiz.

Mesajlarımız yoluyla sevgi ile kalplerinize akıttığımız enerji, korkunç bir şekilde tahrif ediliyor. Size enerji, bilincinizi yükseltmek, kendinizde İlahi nitelikleri geliştirmek ve evrimsel gelişim basamaklarında yükseltmek için veriliyor.

Bunun yerine, enerjiyi alıyor ve onu yaşamdan zevk almak için harcamaya devam ediyorsunuz.

Mesajlarımızın iletilmesi ile ilgili İlahi fırsatı sürdürmek için birçok Üstat, kauzal bedenlerinin bir bölümünü feda etti.

Siz neyi feda ettiniz? Elçimizi korumak için ne yaptınız?

Karmik Kurulunun toplantısından yeni çıktım.

Soru her zamankinden daha ağır ve dramatiktir. Atlantis’in zamanından beri soru bu kadar ağır ve dramatik bir biçimde olmamıştı.

Karma Üstatları, son yıllarda inanılmaz çabalarla tuttukları karma çarkını bırakma eğilimindedirler. Ve bu çark, dünyanın bir ucundan öteki ucuna kadar yuvarlanacaktır. Batıdan doğuya, güneyden kuzeye.

Duman dağıldığında ve kül çöktüğünde Biz geri döneceğiz ve belli bir zaman geçtikten sonra yeni medeniyetin insanları, Bizden eğitim alabilecektir.

Son Mesajımda, Karmik Yönetim ile Benim üzerinde anlaştığımız son fırsatı size işaret ettim. Hiyerarşinin basamaklarında durduğunuzu gösteren bir işaret olarak Elçimizin korunmasını istedim. Bu durumda, Hiyerarşi sizi ileride koruma hakkını saklı tutardı.

Ancak süre geçti ve vermiş olduğum fırsat kaçırıldı. Olacaklar için hiç kimseyi suçlayamazsınız.

Bu sizin seçiminiz, Rusya’nın beş kuşak ışık taşıyıcısının son 100 yıl yaptığı [seçim].

Neden Rusya hakkında konuşuyorum ve diğer ülkelerden bahsetmiyorum? Çünkü şu zamanda Rusya bizim için kilit bir ülkeydi ve onun aracılığıyla tüm gezegendeki durumu değiştirmeyi planlıyorduk.

Bu ülkenin, şu anki tarihsel anından ve coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır.

Yeni bir Çıkış geliyor!

Eski ve evrimsel gelişime uygun olmayan her şey yeryüzünden silinecektir

Bireysel seçiminiz, eğer doğru ise, dünya evrimsel deneyim hazinesine eklenecektir.

Temel seçimizin sizi ölümsüz veya ölümlü yaptığını asla unutmayın. Ve bu sizin için en önemli olanın seçimi – Tanrı’yı mı ya da sizi çevreleyen ölümlü, illüzyon dünyayı mı.

Bu gün sizinleydim.

BEN Sanat Kumara.

© Tatyana Mikuşina 2019

KAPAT