Yeni Dünya’ya giden Yol

Rusya’yı ve dünyayı ne kurtaracak?Rusya bir kartal gibi dünyanın üzerinde uçacak ve tüm dünyayı kanatlarıyla gölgeleyecektir. Hepsi … O’nun manevi üstünlüğünü tanıyacaktır.

Vanga

Dünyanın umudu Rusya’dan geliyor.

Edgar Cayce

… bu ülkeye büyük bir misyon hazırlanmıştır – manevi Yolda halklara öncülük etmek. Ve işte nihayet şimdi yol açılmış ve Rusya gelecekteki misyonunun göründüğü yolunun o noktasına ulaşmış …

Bilgelik Sözleri-6, 2007 yılı

Kehanetler ve gerçekler

Bizler Rusya’nın yeni yüzyılda dünyanın manevi lideri olma misyonu hazırlandığı ile ilgili birçok kehanet duyduk. Bunun hakkında duru görür Bulgar Vanga defalarca söz etmiş, ki onun kehanetlerinin % 80 gerçekleşmiştir (geri kalan% 20, kural olarak, anlaşılamamıştır). Aynı şeyi Amerikalı “uyuyan” kahin Edgar Cayce de iddia etmiştir. Bunun hakkında Meryem Ana’nın çocuklara göründüğü ve Rusya’nın O’nun Tertemiz Kalbine adanmasını istediği Fatima kehanetinde de söylenmiştir. Saygıdeğer dedelerin ve rahiplerin Saratovlu Serafimin, keşiş Abel, Poltavalı Theofan, Serafim Vyritsky, Kronstadtlı Yoan ve başkaların kehanetlerinde, Rusya’nın büyük misyonu hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca diğer birçok kahin, duru görüşe sahip kişiler, elçiler belirli bir zamanda, bu ülke tarafından gerçekleşecek dünyanın kaderi ile ilgili Rusya’nın büyük rolü hakkında konuşmuşlardır. Bu, kehanetlere göre bu vakit artık gelmiştir – 21. yüzyıl başlamıştır.

Peki ne görüyoruz? Gerçek bir ekonomik savaş. Rusya’ya karşı tam anlamıyla bütün “uygar” dünya düşman olmuş ve ekonomik yaptırımlar koymuştur. Bankacılık sistemine baskı uygulanmakta, yabancı bankaların Rus ekonomisine uzun vadeli kredi vermeleri yasaklanmıştır. Ülkenin en büyük şirketlerin çalışmalarına müdahaleler yapılmakta. Yapay bir şekilde petrolün fiyatı düşük tutulmakta, ki Rusya’nın refahı buna bağlıdır. Rusya’yı gelecekte ne bekliyor? Rusya’nın gelecekteki gelişme senaryosu ne olabilir?

Rusya gelecekteki yolu ile ilgili tarihsel bir seçim noktasında bulunmaktadır, küçük etkilerin, iç değişikliklerin ülkenin gelişim yönünde ani değişikliklere yol açabilir. Kadim bilgelik; Zayıf, güçlüyü, sessiz olan yüksek sesliyi yendiğini söylüyor. Bu nedenle, Rusya’nın gelecekteki yolu farklı olabilir ve bu sadece Rusya’yı yok etmek isteyen güçlerin planları ve eylemlerine göre değil, aynı zamanda her birimizin seçimine bağlı olarak değişebilir.   “Zayıf” etkilerin, tarihin seyrini değiştirerek, tüm dış etkilere rağmen, Rusya’nın gelişimini manevi yeniden doğuşa, evrimsel yoluna doğru yönlendirebilir.

Her birimizin özgür seçimine göre belirlenen, Rusya’nın yakın geçmişinde bu tür seçimlerin ve sonuçların analizine dayalı, Rusya’nın gelişiminin muhtemel seçeneklerine gelin bir bakalım. Olası seçeneklerden birisi – Rusya’da ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştıran güçlerin umut ettiği gibi bizim olumsuz seçimlerimize bağlıdır. Bir dizi Batılı ülkelerin yöneticileri ve dünya tarihinin perde arkasında duranların maksatlı, kasıtlı eylemleri sonucunda, malların fiyatı artacak, ancak emeklilik aylıkları ve maaşlar aynı hızda büyüyemeyecek, çünkü dünya pazarındaki düşük petrol fiyatı nedeniyle bütçe doldurulamayacaktır. Merkez bankası kredilerin faiz oranlarını yükseltmeye devam edecek. Sonuç olarak, işverenler işyeri açmak ve geliştirmek için kredi alamayacaklardır. Üretim azalacak, işyerleri kapanacak ve dolayısıyla düşük gelir, işsizlik olacaktır. Daha sonra ise bunu isyanlar, yönetim darbesi izleyecektir… Muhalif güçlerin istediği işte budur.

Ama tek bir sesle Rusya’nın büyük manevi geleceğini öngören tüm duru görürler ve kahinler yanıldılar mı?! Yüzyılların tarihi örneklere göre aydın bir şey gelmeden önce muhalif güçler aktive olmuş ve onu önlemek için umutsuz girişimlerde bulunmuşlardır. Herod, İsa’dan, gelecekteki “Yahudilerin kralından” kurtulmak için bebekleri öldürmüştür. Güneş sisteminin yapısı hakkında eski fikirleri çürüten ve evrende dünyaların sonsuz olduğunu savunan zamanın ileri gelen bilim adamı Giordano Bruno engizisyonun ateşinde yakılmıştır.

Kış, baharın kaçınılmaz gelişine direnir. Gece şafaktan önce karanlıktır.

Bu karanlık zamanı da atlatmak gerekiyor! Paniğe kapılmamak ve korkuya yenik düşmemek gerekiyor. Baştaki yöneticiyi suçlamaya ve karalamaya kadar alçalmamak gerekiyor. “Ekmek ve gösteri” talep eden eski Romalılara benzememeliyiz. Her daim ruhumuzda bulunan ve daima olacak kutsal olanı – ahlaki ilke ve yalnız ekmekle yaşanmadığını, şefkat ve merhametle, asalet ve karşılıklı yardımlaşmayla, onur ve vicdanla yaşandığı derin anlayışı kaybetmemeliyiz. 

Rusya, Birinci ve İkinci Dünya savaşında yeterince acı çekmiştir. Şimdi onu üçüncü bir dünya savaşı içine sürüklemek istiyorlar. Kendi ekonomik sorunlarını Rusya’nın hesabına çözmek istiyorlar. Çünkü savaş çok para, büyük kâr demektir. Kimin için kâr? Yönetici elitler için. Savaş, hiçbir zaman hiç bir halka asla refah getirmemiştir, sadece ıstırap ve acı, sefalet ve yoksulluk.

Tüm bunlar Rusya’da oldu, bizler zaten bu hataları yaptık! Onları tekrarlayacak mıyız?!


Geçmişin hatalarını tekrarlamamak!

Şu anki durum, geçen yüzyılın başını tekrarlıyor: o zaman Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye,  ABD ve Japonya ile birlikte, İmparator II Nikolay liderliğindeki Rusya’ya cephe almışlardı. Rusya’yı önce ayaklanmalar ve devrimler yoluyla içten  zayıflatmış, daha sonra baştaki yöneticiyi yok ederek, uzun yıllar boyunca ülkeyi çöküşe sürüklemişlerdir.

Nikolay Romanov yönetimi döneminde Rusya başını kaldırmış ve omuzlarını doğrultmuştu. Ülke hızlı bir sanayi ve ekonomik büyüme yaşamıştı. 1885 – 1913 yıl sırasında  sanayi üretimi 5 kat, milli gelir 3 kat,  eğitim ve kültür giderleri – 8 kat artmıştı, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bu göstergelerin büyüme oranlarını aşmıştı. En önemli tarımsal bitkilerin üretiminde, Rusya dünyada 1. yeri almıştı. Demiryolları, nehir filoları aktif olarak inşa ediliyor, havacılık gelişiyordu. Ruble, frankı ve markı sınırlandırmış, doları geçmiş, sterlinin değerine yaklaşmıştı. II Nikolay’ın önceliğinde silahlanma yarışını sınırlandırmak için bir girişimde bulunulmuştu. (1899 ve 1907 Lahey Uluslararası Barış Konferansları)

Rusya’yı durdurmanın tek bir yolu vardı: temeliTanrı’ya, çara ve Anavatana inancı yok etmek. Rusya her zaman bir çar tarafından idare edilmişti – Tanrı’nın hükümdarı. Bu, Tanrı’nın İradesinin dünyada çarın gerçekleştirdiği ilahi yönetim prensibidir. Çarı ve ailesini gözden düşürerek Rusya hızla dizlerinin üstüne çöktürebilirdi. Medya aracılığıyla çarın ailesine çamur atılmaya başlandı (o zaman geniş konuşma özgürlüğü mevcuttu, 1000 yayın hayatını sürdürüyordu, büyük çoğunluğu  çarın ailesi, imparator ve imparatoriçenin bir yakını olarak Rasputin’in bir karikatürünü yayımlamak kendisine bir görev bellemişti).

Çar’ın doğrudan bir ilişki olmadığı her olay bile, hemen ona karşı döndürülüyordu.

Taç giyme kutlamaları sırasında Hodinka’da [Moskova yakınında bulunan bir çayırın ismi- çev. notu], birileri herkese hediye yetişmeyeceğine dair bir söylenti çıkartmış, yarım milyonluk kalabalık hediyelerin dağıtıldığı yere doğru koşmuş ve insanlar birbirlerini ezmeye başlamıştır, binlercesi yararlanmış, pek çokları ölümüne ezilmiştir. Hemen çara “kanlı” etiketi eklenmiş. Ve çarın pek çok iyi işleri insanların kafasında artık silinmiş ve  herkes yalnızca eksiklerini ve hatalarını tartışmıştır.

Başka bir örnek – 9 Ocak 1905’teki provokasyon. O gün genç rahip Gapon’un başkanlığında, binlerce işçi Kış Sarayı’na yürümüştür. Kendisi, İmparatorun ailesiyle birlikte St. Petersburg’ta olmadığını çok iyi bilerek isçileri çar ile görüştürmeye götürmüş.

Grevin başlama nedeni basitti – 4 işçinin işten çıkarılması, daha sonra netleştiği gibi onlar kötü performans ve devamsızlık nedeniyle işten çıkarılmıştır. Ama kıvılcım aleve dönüştürülmüş. Gapon’un ve onun yardımcılarının usta propagandasıyla, işçiler ekonomik isteklere ek olarak metnin en altına siyasi taleplerin eklendi toplu bir dilekçe imzalamışlardır. Bilerek olanaksız talepler dâhil edilmiştir. Gapon’u yöneten  sosyalist devrimci provokatörlerden farklı olarak, işçiler bambaşka bir fikir ve niyetlerle saraya gitmişlerdir. Provokatörlerin amacı  çarı kötülemek ve halkın gözünde küçük düşürmekti. Ve amaca ulaşılmıştı.

Şimdi bizler 9 Ocak 1905 provokasyonun Japonya’nın ve Amerika’nın parasıyla gerçekleştiğini biliyoruz. Rus-Japon Savaşı’nda Japonya bitkin düşmüş, rakibini zayıflatmak için Rusya’da iç hoşnutsuzluklar kışkırtmak için çaba sarf etmiştir. Ve  başarılı olmuştur.

1914 yılında Rusya, Birinci Dünya Savaşı’na sürüklenmiş. Güvenle zafere doğru giden Rusya’yı durdurmak, ülkeyi içten yok etmek için yine girişimler bulunulmuştur. 1917 Şubat devriminin sebebi canice bir maksattı  – St. Petersburg’a ekmek götürülmüyormuş ve kasıtlı olarak mağazalarda satılmıyormuş. Halk ayaklanması başlamış. Hükümet isyanı bastırmak için cepheden asker çekmek zorunda kalmıştır.

Çarın yakın çevresi, askeri komutanların büyük bir kısmı ve hatta Romanov ailesinin bazı üyeleri çara ihanet etmiştir. O, yalnız kalmış ve tahttan feragatini imzalamak zorunda kalmıştır. Daha  sonra bunu sürgün ve tüm çar ailesinin kurşuna dizilmesi izlemiştir. Rusya uzun 70 yıl boyunca İlahi yönetimsiz,  Tanrı’nın hükümdarı olmadan kalmıştır.

Soğuk Savaş, Rusya’ya içten zarar verme politikasını sürdürmüştür. Ve nihayet 1991 yılında SSCB çökmüştür (“böl ve yönet!” ilkesi devreye girmiştir) Ve Rusya’ya bir nehir gibi batı “değerleri” akmaya başlamış: doyuma ve konfora ulaşma, güzel şeyler ve paketler elde etme çabası, bununla birlikte uyuşturucu, serbest seks, yıkıcı müzik … Fiziksel planın ticari çıkarları manevi temelin yerini almaya, halkın bilincinden kutsal olan her şey dışlanmaya başlanmıştır. Neticede bütün ülke tüketim ile ilgilenirken, manevi rehberliği düşünmesi mümkün değildir.

Ama Tanrı Rusya’yı seviyor, ona yeni bir yönetici verdi Şimdi o Putin’dir. Ne görüyoruz? Yine her şey tekrarlanıyor. Cumhurbaşkanın birçok emirleri farklı yerlerde bulunan “beşinci koloninin” [burada hain anlamında kullanılmış çev.notu] bürokratları tarafından görmezden geliniyor. Gelişmiş dünya ülkeleri her türlü aracı kullanarak  çeşitli ülkelerin halkların nefretine yol açarak Rus hükümdarını kötülüyorlar. Rusya’nın saldırgan olduğunu söylüyorlar. Yaptırımlarla boğmaya çalışıyor, rublenin çöküşünü, Rusların yaşam standardının düşüşünü amaçlıyorlar. Ülke içinde hoşnutsuzluğu alevlendiriyorlar.

Neyi seçeceğiz? Üçüncü dünya savaşını mı? İkinci Maidanı mı?

Maidan provokasyonu 9 Ocak 1905  olayını hatırlatmıyor mu? 1905 yılında, işçilerin büyük alayı,  yetkililer ile kanlı bir çatışmaya dönüşmüştür. Ukrayna’da, 2013 yılında Avrupa Birliği ile anlaşma imzalanmasının askıya alınmasına karşı kitlesel protesto, iç savaşa dönüştü.

Gözlerimiz önünde Tunus’ta, Libya’da ve Suriye’de olduğu gibi Ukrayna’da  çok ustaca, kontrollü renkli devrimlerin aynı teknolojisi sergilenmiştir. Venezuela’da, Mısır’da, Türkiye’de ve Çin’de (Hong Kong’ta) devrimler gerçekleştirmek için başarısız girişimler yapıldı.

Aralık 2011 yılında Rusya’da, parlamento seçimleri sırasında ihlaller ortaya çıktığında, provokatörler hızla Bolotnaya Meydanında “Adil seçimler için” miting tertiplemişlerdi. 70 binden fazla insan ve Rusya’daki tüm “uygar” ülkelerin büyükelçileri katılmıştır. Eğitimli militanlar  çevik kuvvet polisine provokasyon düzenlediler. Diğer şehirlerde mitingler organize edildi. O zaman başarılı olamadılar.

Tüm renkli devrimler 1917 yılında Rusya’da Kızıl devrimin yapıldığı aynı senaryo ile gerçekleştirilmektedir.

Şimdi Rusya için aynı şeyi mi istiyoruz?

Yakın gelecekte en önemli seçimle karşı karşıya kalacağız maddi konforu mu veya manevi ideallerini mi, aslında tarihsel olarak Ruslara yakın olan manevi değerlere dayalı evrimsel gelişme yolunu mu seçeceğiz ya da kaos ve yıkımı mı?

Yakın gelecekte Rusya’yı, fiyat artışı, mali durumun bozulması bekliyor, bazılarını yoksulluk ve açlık bekleyebilir. 1917 yılında St. Petersburg’da olduğu gibi birisinin cani emri üzerine yine ekmek getirmeyecekler… O zaman  Rus halkı kendi vicdanına karşı, Tanrı’ya karşı, kendi Çar’ından vazgeçerek ve onu öldürerek ahlaksız bir seçim yaptı. Aynı hatayı mı tekrarlayacağız?

O zaman 1917 yılında, insanların% 80’i çarı destekliyordu. Şimdi Rusların % 80’i kendi Cumhurbaşkanını destekliyor. Ama devrim tüm halk tarafından yapılmıyor, Güç ve kâr sağlamak, kendi kişisel planlarını gerçekleştirmek için halk kitlelerini ustaca yönlendiren bir kaç yüzdeden oluşan hainler tarafından yapılıyor.

Halk propagandaya, provokasyona, paniğe ve korkuya kapılırsa, satılmış medya elitlerin oltasına takılırsa daima kaybeden durumundadır.

Rusya neler olup bittiği ile ilgili anlayışını ve onurunu koruyarak, manevi gücüyle durumun üstesinden gelmelidir! Burada sadece ülkelerin karşı karşıya gelmesinden bahsedilmiyor. İyilik ve kötülük, aydınlık ve karanlık arasındaki savaştan bahsediyoruz.

Karanlık güçler, temeli – Tanrı ile olan ilişkimizi yok ederek ağır basmaya çalışıyor. Rusya’da şimdi bu temel aşınmıştır. Eğer Ruslar geçmiş hatalarının farkına varmaz, tövbe etmez ise, daha ağırlaşmış sınamalar şeklinde bizleri geçen yüzyılın başında olup bitenlerin tekrarı bekliyor.

Çarı öldürürken o zaman Rusya bir seçim yapmıştı. Ve bizler yine bir seçim yapmak zorundayız.

Her birimiz içinde İyilik ve kötülük vardır. Bilincimizi hangi tarafa yönlendireceğimizi bizlere bağlıdır. Eğer öfke ve saldırganlığı büyütürsek 1917 yolunu izleyeceğiz.

Seçim ilk önce bilinçte yapılıyor  ve daha sonra gerçek olaylar şeklinde meydana çıkıyor. Eğer halkın bilinç düzeyi yeterince yüksek ise, onur ve vicdan gibi değerler ön sıralardaysa,   ne darbe, ne savaş ne de başka afetler olacaktır. Tüm durum değişecek ve farklı, pozitif ve aydınlık bir yöne doğru akacaktır.

İlahi Yardım eli

Tanrı gerçekten Rusya’yı seviyor. O daima “önceden çalışıyor” İlahi yönetimin algılanmasına zemin hazırlamak için insanlara önemli yöneticilerin yanı sıra dünyaya İlahi Öğreti getiren elçiler ve haberciler gönderiyor.

Örneklere bakmak için çok fazla geriye gitmeyeceğiz. İnsanlığın Büyük Liderleri tarafından Birinci Dünya Savaşı’nın arifesinde Elena Blavatsky aracılığıyla ile insanlığa gizli bilgi verildiğinde böyleydi. İkinci Dünya Savaşı arifesinde Agni Yoga Öğretisinin Roerich ailesi aracılığıyla verildiğinde bu böyleydi. Şimdi Yeni Öğreti – Bilgelik Üstatların Öğretisi dünyaya geldi [1].

Bu Öğreti dünyanın kendisi kadar eski ve evrensel, çünkü insanlığın gelişimi hangi aşamasında olursa olsun binlerce yıl önce olduğu gibi 21. yüzyılın başındaki toplumsal sorunların sebeplerini açıklıyor. Mevcut durumu ve küresel krizden çıkış imkânının anlaşılır dilde açıklayarak, özel bir aktüalite kazanıyor.

Öğreti Rusça dilinde verildi, bu yüzden öncelikle Ruslara yöneliktir. Mesajlar, onları okuyan insanın bilincini yüksek düzeyde tutmaya ve bu bilinç seviyeden gerçekliği algılamasını sağlayan gerçekten İlahi bir Yardım Elidir.

Öğreti üç sütun, Evrenin üç yasası üzerine inşa edilmiştir:

– Karma Yasası.

– Reenkarnasyon Yasası ve

– Yüksek Ahlak Yasası.

Bu yasaları, çok basit bir dille aktarırsak, şöyle bir ilişki ortaya çıkıyor.

İnsan sadece fiziksel, ölümlü bedenden ibaret değildir. Ölümlü parçasından başka pek çok yaşam veya reenkarnasyon boyunca evrimleşen ölümsüz bir parçaya da sahiptir. Reenkarnasyon Yasasına göre, bir insan bir yaşamdan öteki yaşama sadece tek bir amaçla dünyaya dönüyor – tüm illüzyonları yaşayarak bitirmek ve Gerçeği öğrenmektir. Her bir yaşamda yanılsamalara ya da illüzyona olan inancından kaynaklanan bazı eylemler yapar. Bu eylemlerin sonucu Yüce Ahlaki Yasa ile uyumlu değil ise karmaya dönüşür. Bir yaşamda yarattığımız kötülük, Karma Yasasına göre bir sonraki hayatımızda talihsizlikler şeklinde bizlere geri döner. Kişi kötülük yapmaktan vazgeçmediği ve bilgeliğe kavuşmadığı müddetçe, bir hayattan öbür hayata böyle sürüp gidecektir.

Eğer düşünecek olursak bu, Evrenin çok akıllı bir düzen şeklidir! Çünkü hiç kimse tek bir yaşamda mükemmeliyete ulaşmaz.   Eğer bizler sadece tek bir hayat yaşasaydık yüksek ahlaka ulaşmak için çaba harcamamızın bir anlamı olmazdı. Tüm nimetlerinden faydalanarak, diğer insanlara karşı adi davranışlarımızdan edişe duymadan bu tek yaşamımızı yaşayabilirdik.

İşte bu yüzden evrende kayıtsız bir şekilde Karma Yasası işliyor ve şöyle diyor: “Her sonucun bir nedeni vardır”   ya da “Ne ekersen, onu biçersin.” Her insan kendi seçimleri için sorumluluk taşımalıdır! Er ya da geç, bu veya bir sonraki hayatında, bu karmik sorumluluk insana ulaşacaktır.

Öğretiyi hayatımıza uygulayalım. Şimdi Rusya’da bir asır önce çarı deviren nesil yeniden bedenlenmiştir. Onların ruhları – bizim ruhlarımız benzer bir seçimle karşılaşmak için yeniden bedenlenmiştir. O zamanki seçim doğru değildi: Tanrı’dan vazgeçiş, ihanet, çarı ve tüm ailesini öldürmek. Bunun sonuçları yıkım, açlık, ahlaki çöküş, baskılar, savaş kampları, ateizm ve başka acılar şeklinde ortaya çıkması gecikmedi.

Bu nesil hangi seçimi yapacak?

Doğru seçimi yapmaya yardımcı olmak için Bilgelik Üstatların Öğretisi verildi. Bilinci değiştirme Öğretisi de dâhil olmak üzere  farklı Öğretiler içeriyor. Çünkü yalnızca yüksek bilinç durumundayken doğru seçim yapmak mümkündür.

Daha mükemmel bilince daha iyi bir dünya denk gelir.

Ve eğer bu Yardım eli Ruslar tarafından alınsaydı, bir sonraki savaş bertaraf edilecekti. Ancak, ülkenin büyük bir bölümü sunulan fırsatı kullanamamıştır. Yakın gelecekte bizleri neyin beklediğini söylemek zordur.

 Rusya’yı Tövbe kurtaracaktır

“Rusya’yı Tövbe kurtaracaktır. Çarlık ailesi hakkında” kitap 2013 yılında Sirius Yayınevi tarafından Romanov hanedanının 400. yıldönümünde yayımlanmıştır. [2]. Bu kitap İmparator II Nikolay Aleksandroviç Romanov ve ailesine adamıştır. Orada Çarlık ailesinin her bir üyesi, geçen yüzyıl boyunca ülke tarihinin okutulduğu okul kitaplarındakinden çok farklı bir şekilde gösterilmiştir

II Nikolay’ın tahta gelişiyle birlikte, toplumu yavaş yavaş en yüksek manevi ve ahlaki ilkeler temeller üzerinde dönüştürmek için Rusya eşsiz bir fırsat elde etmiştir.

Rusya, dünyanın manevi lideri olması ve Tanrı’nın seçtiği kişi aracılığıyla ülkenin ilahi yönetimi gerçekleştirmesi ve diğer halklara göstermesi için zaten tüm önkoşullara sahipti. Ama izin vermediler! Muhalif güçler Moskova ve St. Petersburg gibi iki büyük kentin işçilerin ve aydınların bilincini ustalıkla manipüle ederek, ülkeyi dış dünya savaşına ve iç savaşın içine sürüklemiş, böylece Rusya’ya bu imkânı uzun bir süre için kapatmışlardır.

Daha doğrusu bizler yanlış yolu seçerek alt içgüdülere kapılarak onu kendimiz kapatmışızdır. Şimdi bizler tekrar bir yol seçimiyle karşı karşıyayız.

Belki de aynı hataları tekrarlamayı bırakmalıyız?!

Kitapta şu belirtiyor:

“Her şey değiştirilebilir. Bizler Rusya’yı büyük bir gelecek beklediğine inanıyoruz. Ama Rusya’ya yeni bir aydınlık yolu açılması için, toplumun her bir üyesi yüreğinde tövbeden ve pişmanlıktan geçmek zorundadır. Tövbe etmek için insan kalabalıkları, mitingler ve gösteriler gerekmiyor. Bir kişinin sessizce içten tövbe etmesi dahi tüm ulus tarafından algılanmaktadır. Bir kişinin manevi yoldaki başarıları, halkın manevi başarılarının hazinesinde birikmektedir. <…>

Bilincimizde geçmiş yüzyılın olaylarına karşı davranışımızı değiştirerek, içsel değerler sistemini tekrar gözden geçirerek, bizler Rusya’nın ve tüm dünyanın tarihsel gelişim seyrini İlahi yöne doğru değiştireceğiz.

Bizler Tanrı’ya geri dönmek zorundayız.”

–         İlk adım – yapılan hataların farkına varmak ve tövbe etmek. Masum insanların öldürüldüğü için tövbe ettikten sonra – Rusya halkı bir sonraki adımı alabilir.

–         İkinci adım – geçmişin hatalarını tekrarlamamak için kesin bir karar almak.

–          Üçüncüsü ise içsel barış ve haysiyetti korumak, provokasyonlara kapılmamak, Tanrı yönde, Yüce ahlaki yasa yönde seçim yapmak: her türlü durumda ahlaki tutum ve eylem gerçekleştirmek.

Bu aşamada Bilgelik Üstatların Öğretisi yardımcı olacaktır.Dünyayı ne kurtaracak?

Şimdi Doğu ve Batı birbirini düşman olarak görüyor. Bu klişeden kurtulmak gerekiyor. Eğer Rusya, ABD’yi ve Avrupa ülkelerini düşman olarak görüyor ve tersi, bu ülkeler Rusya’yı saldırgan olarak görüyor ise bu bir savaşa yol açacaktır. Çünkü belirli bir kritik kütle insanın kafasında bulunan şeyler er ya da geç fiziksel plana yerleşecektir.

Avrupa’nın içinde, şimdi İslamiyet karşıtı duygular geliştirilmeye çalışılıyor ve etnik nefreti körüklemeyi finanse edenler vardır. Dünyada daima ne pahasına olursa olsun her türlü bahaneyle durumu istikrarsızlaştırmaya çalışan güçler olmuştur.

Bununla birlikte aynı zamanda dünyadaki durumu stabilize eden ve uyumlaştırmaya çalışan ışık güçleri vardır. Işık ve karanlık arasındaki sınır her kişinin bilincinden geçer.

Her insan, milliyeti, dini, sosyal statüsü ve ikamet yeri ne olursa olsun, sürekli bir seçim yapar: içindeki Tanrı’ya göre, vicdanına göre davranmak ya da vicdanına aykırı davranmak; ahlaklı ya da ahlaksızlık davranmak. Bu seçimler diğer insanların seçimleriyle toplandığında ya parlak bir gelecek ya da tüm insanlık için kasvetli bir gelecek yaratacaktır. Her birimizin seçimi önemlidir!

Dünyadaki şu anki durum, Rusya’nın bir sorunu değildir. Bu, tüm dünya sisteminin bir sorundur: İnsanlık neyi seçecek? Maddi hedeflerini mı takip edecek ya da Tanrı’ya mı dönecektir?

Rusya bu süreci başlatması gerekiyor. Kehanetlere göre o, Yeni Dünya ideolojinin taşıyıcısı haline gelmelidir. Ancak Rusya şu anda dünya ile paylaşacak bir şeyi bulunmamaktadır. Ve Rusya yerküredeki tüm ışık taşıyıcıların yardımına ihtiyacı vardır. Şimdi!

Tövbe süreci sadece Rusya’yı ilgilendirmiyor. II Nikolay yönetimi sırasında Rus İmparatorluğu içinde olan ancak daha sonra ayrılan Ukrayna, Belarus, Doğu Polonya, Finlandiya, Baltık ülkeleri, Kafkasya ve Orta Asya. Bu ülkeler de Rus İmparatorluğunda bir asır önce meydana gelen olaylardan sorumludurlar. ABD, Japonya ve Almanya’nın parasıyla 1905 provokasyonun ve 1917 devriminin gerçekleştirildiği, I. Dünya Savaşı’nda Rusya ile savaşa giren Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan, Türkiye de sorumluluk taşıyorlar. Bu yüzden tüm bu ülkeler kenarda durmamalı, onların görevi Rusya’ya yardım etmektir.

Bu ülkelerin her biri Rusya’da Tanrı’nın devrilmesinde katkıda bulunmuştur. Rusya’dan uzaklaşarak,  insanlar Tanrı’dan uzaklaşıyorlar. Çünkü kehanetlere göre Rusya’dan İlahi ilkelere dayalı Yeni Dünya Düzeni gelmelidir.

1918-1920 Rusya müdahalesine Büyük Britanya, Fransa, Yunanistan, Romanya katılmıştır… Toplam 14 ülke. Gördüğümüz gibi, birçok ülke böyle veya şöyle Rusya’yı karşı çıkmıştır.

Dünyada her şeyin iyiye doğru değiştiğini görmek istiyorsak, hepimiz Rusya’yı yardım etmeliyiz. Rusya yardım ederek, ülkeler kendilerine ve tüm dünya toplumuna Yeni Dünya’ya doğru hareketi başlamaya yardım ediyorlar,  Yüksek manevi ve ahlaki değerlerin önceliğin bulunmamasından, İlahi ideolojinin eksikliğinden kaynaklanan birçok problemin olmadığı savaşsız, cinayetlerin, yolsuzlukların olmadığı Yeni bir Dünya.  

Günümüz toplumunda, 4 çeşit güç vardır Yasama, yürütme, yargı gücü ve medya: Ama herkes en mühim, en önemli gücü hakkında çekinerek sessiz kalıyor o da Tanrı’nın gücü, Yüce Yasa’nın gücüdür. Eğer bu 4 tip güç ve tüm toplum İlahi Yasa tarafından yönetilmiyorsa, bu toplum yozlaşmaya ve yok olmaya mahkûmdur.

Modern toplumun ana ideolojisi tüketim ideolojisidir. Ona karşılık, Yüksek Ahlak ya da İlahi ideoloji ön plana çıkmalıdır. [3]

Çünkü tüketim toplumunda, ırksal, mülki, dini ve çeşitli eşitsizlikler mevcutsa, ahlaki toplum insanlığa, hakların kardeşliği olarak bakacaktır.

Eğer tüketim toplumunda özgürlüğün suiistimal edilmesi, arzuları tatmin etmek ve keyif almak için özgürlüğün kötüye kullanılması varsa, yüksek ahlaki toplumunda özgürlük – Evrende var Yüksek Ahlaki Yasayı takip etmek, bilinçli bir gerekliliktir. Ve yeni düşüncenin insanı bu Yasanın çerçevesinde sınırsız bir hareket özgürlüğü elde eder.

Eğer tüketim toplumda iktidar her türlü yollarla halk kitlelerini kontrol altında tutmaya çalışıyorsa, politik konjonktürü takip ediyorsa, iktidar için mücadele ediyorsa, makamlar satın alınıyor ve yolsuzluğa sebep oluyorsa, yeni toplumda yönetici mevkilere yüksek ahlaki niteliklere sahip halkın en iyi temsilcileri gelecektir.

Eğer tüketim toplumunda Tanrı’ya karşı bir tüketici gibi davranılıyor, kişisel kazanç isteniyorsa, sadece dış ritüeller yerine getiriliyorsa,  yüksek ahlaki toplumda Tanrı, mutlak değerlerin kaynağı, bütün insan hayatını tanımlayan, gönüllü uygulanması hayatın temel önceliği Yüce Yasa olarak görülmektedir.

İnsanoğlu evrenin üç temel yasasını Karma Yasasını, Reenkarnasyon Yasasını ve Yüksek Ahlaki Yasasını tanımadığı ve yaşamın temeli olarak ele almadığı sürece, bir tek yaşamın ölümlü varlığı kavramlarıyla yaşadığı sürece, düşünceleri, sözleri ve eylemleri için sorumluluk taşımayı öğrenmediği sürece, varlığın temel amacı, evrim basamakları boyunca Tanrı’ya ulaşmak olduğunu anlamadığı müddetçe, huzura ulaşamayacak ve hayatın anlamını elde edemeyecektir. O tekrar ve tekrar kendi eylemlerinin sonuçlarını kendine karşı döndürerek, “cehennemi” yanılgılarının meyvelerini toplamak zorunda kalacaktır.

Bu hakikatlerin farkına varılması, bizlere uzatılan Yardım Eli – en yüksek manevi ve ahlaki değerlerin öncelikli olacağı bir Dünya, Yeni Dünya’ya giden Yolda gereken her şeyi içeren Öğretiyi almamıza izin verecektir.

Öğretinin sayesinde, yeni ideoloji insanların zihinleri ve kalplerinde filizlendiğinde, o zaman dünya kurtulacaktır!

Tatyana Mikuşina,

Elena Iliyna

———————————————————————

[1] 2005-2014 yılları arasında 10 yıl boyunca Tatiana Nikolaevna Mikuşina, Mesajlar ya da sohbetler şeklinde felsefi ve etik bir Öğreti fiziksel plana aktarmıştır. Bu süre zarfında kendisi tarafından Öğretimi içeren 50 kitap yazıldı. Bilgelik Üstatların Öğretisi yle yazarın  T.N. Mikuşina’nın sitesinde http://sirius-ru.net, kitaplarıyla – ” Sirius” Yayınevi sitesinde http://id.sirius-ru.net tanışabilirsiniz (yayıncının notu).

[2] “Rusya’yı Tövbe kurtaracaktır. Çarlık ailesi hakkında” / yazarlar T.N. Mikuşina O.A. İvanova, E. Iliyna. – Omsk: Sirius Yayınevi 2013 – 264 sayfa

[3] Ahlak konsepti  “Ahlak İçin” Uluslararası Halk Hareketi tarafından yayınlanan Yüksek Ahlak Doktrininde  açıklanmıştır: Doktrin, Hareketin web sitesinde bulunmakta.  http://www.zn.center

KAPAT